Մաղթանք Փիլոսին

ng20190924-024217.pngՓիլոս քեզ մաղթում եմ, որ դու էլ անմտություն չանես:

Advertisements

Մաթեմաթիկա

6 դմ 28 մմ>625 մմ

ABCD ուղղանկյան BA կողմը 45 սմ 26 մմ է, իսկ DC կողմը՝ 424 մմ:
Ո՞րն է ուղղանկյան երկարությունը (մեծ կողմը):
Taisnsturu_skaits1.png

Պատասխան՝ BA

 

AB հատվածի երկարությունը 15 սմ 4 մմ է:
BC հատվածը 4 սմ 7 մմ-ով երկար է AB հատվածից:
Որոշիր BC հատվածների երկարությունը միլիմետրերով:
Պատասխան՝ BC = 11 մմ
Պարզիր, թե քանի՞ միլիմետր է տրված գումարը:
2 մ 24 սմ + 6 դմ 8 մմ = 310 մմ
Տարբերությունն արտահայտիր միլիմետրերով:
8 դմ 8 մմ  35 սմ 8 մմ = 45 մմ
AB հատվածի երկարությունը 16 սմ 3 մմ է: BC հատվածը 4 սմ 7 մմ-ով երկար է AB հատվածից, իսկ CD հատվածը 9 սմ 7 մմ-ով կարճ է BC հատվածից:
Գտիր CD հատվածների երկարությունը միլիմետրերով:
Պատասխան՝ CD = 12 մմ

Մաթեմաթիկա

Գրիր, թե քանի՞ անգամ է ժամը փոքր  օրից:
Պատասխան՝  անգամ:
Ժամերը արտահայտիր օրերով:
936 ժ = օր
576 ժ = օր

 

  • 10շ=140օր
  • 10oր=240ժ♢
  • 10օր=360ժ
  • 10ժ=360ր
Տեղադրելով ><= նշաններից մեկը, համեմատիր ժամանակահատվածները:
1 շաբաթ<9 օր
Ի՞նչ ժամ է ցույց տալիս ներքևի ժամացույցը, եթե ժամանակը արձանագրված է կեսօրից հետո:
час2.png
Պատասխան՝ 20 ժամ և 00 րոպե:
Ընտրիր  շաբաթվա առաջին օրը:
  • կիրակի
Ընտրիր ժամանակի չափման միավորների մասին ճիշտ պնդումը:
  • Շաբաթը բաղկացած է 7 օրից:

 

Արամը երեկոյան ժամը 9-ին պառկեց քնելու և արթնացավ առավոտյան ժամը 7-ին:
Քանի՞ ժամ քնեց Արամը:
Պատասխան՝ Արամը քնեց  ժամ:
Կատարիր գործողությունները:
4 օր 1 օր 7 ժ 48 ր = օր  ժ  ր
Նշիր այնպիսի տարբերակ, որ հետևյալ հավասարությունը դառնա ճիշտ:

1 օր = 1440

Բեռնատարը շարժվեց մի քաղաքից և 6 օր 19 ժ հետո հասավ մյուս քաղաքը:
Քանի՞ ժամ տևեց ճանապարհորդությունը:
91952996.jpg
Պատասխան՝ 163 ժամ: